กล่องข้าวแบรนด์กุลา

รหัสสินค้า : 408

งานสี 4 เจาะหน้าต่างเพื่อให้เห็นเมล็ดข้าวในถึงที่อยู่ด้านใน ทำให้เห็นตัวสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องแกะออกดู มีความทันสมัย และเรียบง่ายไปในตัว


จำนวน
0.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 581,496