ขวดซอส 200 cc TG199

รหัสสินค้า : 212

ขวดแยม 200 cc TG199

นิยมนำไปบรรจุ น้ำซอส ซอสปรุงรส น้ำเชื่อม น้ำสลัด ผลไม้เชื่อม น้ำพริก เครื่องดื่ม เป็นต้น

ลังนึงบรรจุ 100 ใบ/ลัง ลังละ 580 บาท 

ราคาใบละ 5.80 บาท พร้อมฝา

จำนวน
5.80 บาท
6.25 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 366,390