ขวด PP 220 cc.

รหัสสินค้า : 334

ขวด PP น้ำผลไม้ 220 cc

นิยมนำไปบรรจุน้ำหวาน น้ำผลไม้

ขวด PP ข้อดีคือเป็นขวดที่สามารถใส่น้ำผลไม้ที่อุณภูมิไม่ถึง 100 องศาได้ เนื่องจากเนื้อขวดมีความหนา

เป็นพิเศษ แตกต่างจากขวด PET จึงเป็นขวดพลาสติกที่นิยมนำไปใส่เครื่องดื่มที่มีอุณภูมิอุ่นได้

1 แพ็คบรรจุ 150 ขวด ราคา 290 บาท ตกใบละ 1.93 บาท รวมฝา

จำนวน
290.00 บาท

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 581,499